İSLÂMCILIK ÜZERİNE BAZI DİKKATLER VE NURİ PAKDİL’İN İSLÂMCI ÇİZGİDEKİ YERİ / SOME ATTENTIONS ON ISLAMISM AND NURI PAKDIL'S PLACE ON THE ISLAMISM LINE

Murat TURNA

Özet


İslâmcılık, 19. asırda, dağılan bir devletin aydınları eliyle gündeme getirilmiş, dine dayandırılmış bir yorumlama ve siyasi pratik biçimidir. Osmanlı’nın, Batı karşısındaki mağlubiyetlerinin, her alanda içler acısı bir bozgun sahnesi vermesi neticesinde, duruma çözüm bulmak amacıyla büyük bir arayış baş göstermiştir. Siyasi, sosyolojik, ekonomik, askerî boyutları olan; sanatın da bunlardan vareste kalamadığı bir perspektif oluşturulmuştur. Aydınlar, zor durumdan çıkışın ne şekilde olacağını uzun süre düşünmüşler; çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. İslâmcılık da işte bu sancılı devrin fikrî mahsulüdür.

İslâmcılık, aynı zamanda, tarihî bir birikimi günümüze taşımıştır. Bu birikimin kültürle, sanatla ve edebiyatla yoğun bir ilişkisi vardır. Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında, İslâmcılık, izleri hâlen takip edilebilen bir fikrî serüven olmaya devam etmiştir. Aydınların bir cüzünü teşkil eden sanatçıların, bu ideolojiye gösterdiği teveccüh, ortaya koydukları eserlerde tezahür etmiştir. Söz konusu sanatçılardan biri olan Nuri Pakdil, 40’ı aşkın eseriyle Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında, İslâmcılığın önemli temsilcilerinden biridir. İdeoloji ve edebiyat bağlamında Pakdil’in eserlerini incelemek, Türk kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak faydalı bir çalışma olacaktır.


Anahtar Kelimeler


İslâmcılık, Nuri Pakdil, ideoloji, edebiyat, sanat.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KARA, İsmail. (2018). Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak – Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KISAKÜREK, Necip Fazıl. (2010). Çerçeve I, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce – Muhafazakârlık, c. 5. (2017).

[ (Ed.) Tanıl Bora, Murat Gültekingil ], İstanbul: İletişim Yayınları.

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce – İslâmcılık, c. 6. (2014). [ (Ed.) Yasin Aktay, Murat Gültekingil, Tanıl Bora], İstanbul: İletişim Yayınları.

Necip Fazıl Kitabı (Sempozyum Tebliğleri), (2015). [ (Ed.) Asım Öz, İsmail Kara, Aykut Ertuğrul], İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

OKAY, M. Orhan – KAHRAMAN, Âlim. “İslâmcılık” (Edebiyatta), (2001). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 23, 70 – 71.

ÖZ, Asım. (2010). Saatçi Musa, İstanbul: Beyan Yayınları.

ÖZDALGA, Elisabeth. (2014). Kimlik Denklemleri – Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Anlam Haritası Üzerine. İstanbul: İletişim Yayınları.

PAKDİL, Nuri. (2014a). Biat II, Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

PAKDİL, Nuri, (2014b). Mektuplar I, Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

PAKDİL, Nuri. (2015). Sınır Tanımayan Devrim Ateşi: Mektuplarım, Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

PAKDİL, Nuri. (2016). Tüm Karanlığa Yiğit Direniş / Konuşmalar 2, Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

SHAYEGAN, Daryush. (2014). Yaralı Bilinç, İstanbul: Metis Yayınları.

SU, Hüseyin. (2015). Keklik Vurmak, İstanbul: Şule Yayınları.

SU, Hüseyin. (2017). Takvim Yırtıkları II, İstanbul: Şule Yayınları.

TOPÇU, Nurettin. (2013). İslâm ve İnsan – Mevlana ve Tasavvuf, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi (Sempozyum Tebliğleri), (2013). [ (Ed.) İsmail Kara, Asım Öz], İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

TURNA, Murat. “Sezai Karakoç’un Gözüyle Yunus Emre, Mehmet Akif ve Mevlana”, (2012).Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 7/1, 2025 – 2042.

YALÇINTAŞ, Nevzat. (2012). Türkiye’yi Yükselten Yıllar – Hatıralar, İstanbul: İşaret Yayınları.

Yedi İklim – Nuri Pakdil Ustamıza, (1995). Bekir Karlığa, “Ekin Eken Aydın”, 8, 58.

10. 2015 - Nuri Pakdil ile Röportaj.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.