TURKESTANSKİYE VEDOMOSTİ GAZETESİ’NİN TÜRKİSTAN TARİHİ KAYNAĞI OLARAK ÖNEMİ / THE IMPORTANCE OF THE NEWSPAPER TURKESTANSKIYE VEDOMOSTI AS THE SOURCE OF INFORMATION ON THE HISTORY OF TURKESTAN

Leyla DERVİŞ

Öz


Çarlık Rusya dönemi Türkistan tarihi halen tam manasıyla incelenmiş ve ortaya konulmuş değildir. 1870-1917 yılları arasında Türkistan Genel Valiliği’nin resmi yayını görevini üstlenen Turkestanskiye Vedomosti Gazetesi, Türkistan tarihinin ilgili dönemini iyi yansıtan süreli kaynaklardan biridir. Bu çalışmada, gazetenin 1871 yılındaki sayıları mercek altına alınarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ve incelemelerin sonucunda söz konusu gazetenin Türkistan’ın o devirdeki tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, şehirleri, eğitim hayatı, ekonomisi gibi pek çok alanda önemli bir kaynak olduğu ortaya konulmuştur. Bölgede yaşayan halklar ve etnik gruplar, bölgenin coğrafi özellikleri, başka devletlerin bölgeye yönelik politikaları gazetenin makalelerine konu edilmiştir. Bu gazetede Rusların bölgeye yönelik emelleri en iyi şekilde yansıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Turkestanskiye Vedomosti, Türkistan Genel Valiliği, Rusların Şark Politikası, Türkistan, Türk halkları.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Betger, Evgeniy, “Rospis Stat’yam i Zametkam Po İstorii i Arheologii Sredney Azii, Pomeşennım v Gazete “Turkestanskie Vedomosti” Za Vremya Ee Suşestvovaniya (28 Aprelya 1870-15 Dekabrya 1917)”, V.V. Bartholdu Turkestanskie Druz’ya, Uçeniki i Poçitateli, Taşkent, 1927, s. 481-531.

Egamberdiyev, Mirzahan,“Türkistanskiye Vedomosti Gazetesi”ne Göre Türkistan’da Ruslaştırma Siyaseti (1870-1917), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002.

Kartayeva,Tattıgul,“Turkestanskie Vedomosti”– Etnograficheskie Rasskazi. Biblioteka Kazahskoy Etnografii. 44 Tom., 2-oe Dopolnennoe. Sbornik Kommentarii, Astana: Altın Kitap, 2007, 297 s.

Kartayeva,Tattıgul, Gazeta “Turkestanskie Vedomosti”: (1870-1917 gg.) Kak İstochnik İstoriii Etnografii Kazahstana. Bibliografichiskiy Ukazatel’, Almata: Gylym, 2001.

Kudinova, Ol’ga,“Turkestanskie Vedomosti”– Pervaya Peçatnaya Gazeta v Sredney Azii: 1870-1900, Moskova: Lomonosov Üniversitesi Yay., 1982.

Nurbekov, Saken,“Turkestanskie Vedomosti”: İstoriya, Ekonomika, Politika. Ders Kitabı, Almata: Al Farabi Üniversitesi Yay., 2006, 171 s.

Sunbetbayeva, Sandugash,“The Newspaper “Turkestanskie Vedomosti” and The Beginning of The Development of The History of The Press in Central Asia”, Bilig, S. 84, Kış 2018, s. 1-21.

Turkestanskiye Vedomosti, 1871, S. 1 - 48, Tipografiya Okujnogo Ştaba; S. 1, 14 Ocak 1871, S. 3, 7 Şubat 1871, S. 5, 22 Şubat 1871


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.