AZERBAYCAN'DA DİL POLİTİKALARININ TOPLUMDİLBİLİMSEL PARADİGMALARI / SOCIOLINGUISTIC PARADIGMS OF AZERBAIJAN’S LANGUAGE POLICY

Elçin İbrahimov

Öz


Dil politikası her toplum için her zaman büyük önem ve özellik taşımıştır. Dil politikası toplumlarda farklı nedenlerle bağlı olmuş, onun uygulanmasında birçok faktör kendisini göstermişti. Azerbaycan’da da dil politikasının uygulanmasında çok farklı etkenler ve nedenler olmuştur. Azerbaycan’daki alfabe değişikliklerinin farklı siyasal ve kültürel süreçlerde nasıl ve hangi savlar esasında gerçekleştirildiği ve bu değişikliklerin ulusal kimlik tartışmalarına ne şekilde yansıması gibi konuları bu yazımızda incelemeye çalışacağız. Bu inceleme, 1918-2018 dönemini kapsayan tarihsel sürece atıfla, farklı çağdaşlaşma ve ilerleme söylemleri ile ulusal dil ve ulusal kimlik tanımlarının birbirlerine eklemlenmeleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu açıdan Azerbaycanda bir asırda üç defa alfabe değişikliğinin farklı politik ve kültürel paradigmalarda alfabe değişikliklerini farklı vurgularla bir önceki dönemin siyasal ve kültürel mirasını bir anlamda reddetmek, onların yeni dönüşüm süreçlerinde belirleyiciliklerini azaltmaya yönelik simgesel faaliyetler olarak değerlendirmek mümkündür.

Bu makalemizde Azerbaycanda M. F. Ahundzade’nin XIX. yüzyılın sonlarında alfabe reformuyla başlatığı alfabe-dil politikası XX. yüzyılda Azerbaycan’da yapılan alfabe değişiklikleri ve bu değişikliklerin ulusal kimlik, ilerleme ve modernleşme söylemlerine eklemlenmesi oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Dil politikası, toplumlar, alfabe değişiklikleri, ulusal kimlik, politik paradigmalar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.