BAHRİYELİ RESSAM ALİ SAMİ BOYAR’IN HAYATI VE FAALİYETLERİ (1880-1967) / THE LIFE AND ACTIVITIES OF SAILOR PAINTER ALI SAMI BOYAR (1880-1967)

Mustafa MUTLU

Öz


Ali Sami Boyar, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin önde gelen ressamlarından biridir. Bahriye Mektebi çıkışlı bir deniz subayı olan Boyar, 1902-1908 yılları arasında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde resim tahsilini tamamlamıştır. 1914 Kuşağı ya da Çallı Kuşağı adı verilen grupla 1910-1914 yılları arasında Paris’te École des Beaux-Arts’ta Fernand Cormon’un atölyesinde eğitim görmüş ve Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle yurda dönmüştür. Bu süreçte Türk resim sanatına yön veren şahıslardan biri olmuş ve 1914’te İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunda rol oynamıştır. Ressamlığının yanında müzeciliği ile de ön plana çıkan Boyar, tarihsel süreçte Bahriye Müzesi, Evkaf-ı İslamiye Müzesi ve Ayasofya Müzesi’nin müdürlüğünü yapmıştır. Özellikle Cumhuriyet döneminde ilk Cumhuriyet pulları ve paralarının ressamlığını üstlenmiş, bu pul ve paraların o dönem için yeni bir usul olan taydus usulüne göre basılmasına nezaret etmiş ve bu usulü ülkede tanıtmıştır. Boyar, ömrü hayatında “Bahriye Müzesi Kataloğu” ve “Ayasofya ve Tarihi” adlı iki kitap kaleme almış, bunun yanında yağlı ve sulu boya olmak üzere birçok eser ortaya koymuş ve bu eserler sadece yurt içinde değil, Paris, Londra ve Amerika gibi yabancı memleketlerde de sergilenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Ali Sami Boyar, Sanâyi-i Nefîse Mektebi, 1914 Kuşağı, Bahriye Müzesi, Cumhuriyet pulları ve paraları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.