Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar

Emine YENİTERZİ

Özet


Konya Selçuklular döneminde uzun yıllar başkentlik yapmış, Osmanlılar
zamanında da asırlarca bir kültür merkezi olarak önemini korumuştur. Konyalı şair,
yazar ve âşıklar üzerinde yaptığımız bu çalışmada; Tanzimatın ilânından Cumhuriyetin
ilk yıllarına kadar yüz yıla yaklaşan bir dönemde yüzden fazla isim tespit edilmiş, kısa
biyografik bilgiler ve küçük örneklerle bu şair ve âşıklar tanıtılmıştır. Bu şairlerin büyük
kısmı divan, halk ve tekke edebiyatına dâhildir. Az sayıda şair de Tanzimattan sonra
gelişen yeni Türk edebiyatının özelliklerini aksettirmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.