BAĞDAT VALİSİ AHMED PAŞA’NIN MUHALLEFATI (1692-1694) / THE INHERITANCE OF BAGHDAD GOVERNOR AHMED PASHA (1692-1694)

Merve KARAÇAY TÜRKAL

Öz


Çalışmanın konusu, 1692-1694 yılları arasında Bağdat’ta vali olarak görev yapan Ahmed Paşa’nın hayatı ve ona ait muhallefat defterinin çevirisi ile değerlendirmesinden oluşmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin tarihi vesikaları arasında bulunan ve önemli bir yere sahip olan muhallefat defterleri, dönemin sosyo-ekonomik yapısının aydınlatılmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda bu kişilere ait muhallefat defterleri, ait oldukları bireylerin servetleriyle ilgili bilgi verdiğinden biyografi çalışmaları açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Çalışmanın amacı, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal hayatına dair yapılan bilimsel çalışmalara katkı sunmaktır.

BOA, D.BŞM. MHF. d., 12374, BOA, D.BŞM. MHF. d., 12375 ve BOA, D.BŞM. MHF. d., 12377, numaralarda kayıtlı bulunan ve Ahmed Paşa’ya ait olan üç ayrı defterin çevirisi yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu makale Giriş, Ahmed Paşa’nın Hayatı ve Ahmed Paşa’nın Muhallefatı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Deftere kayıtlı eşyalarından yola çıkarak, 17. yüzyılın son çeyreğinde Bağdat’ta valilik görevini yerine getiren bir Osmanlı paşasının servetinin değerine dair tespitlerde bulunmaya çalışılmıştır. Tespit edilen bulgulardan hareketle Paşa’nın statüsüne, zevklerine, tercihlerine kısacası sosyal hayatına dair çıkarsamalarda bulunulmuştur.

Böylece Osmanlı eyaletinde görev alan bir valinin gündelik hayatta kullandığı eşyalarının yanı sıra okuduğu kitaplarının, sahip olduğu servetinin çeşitliliğinin, giyim-kuşamının, ev eşyası ve döşemelerinin ve savaş araç-gereçlerinin panoraması sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Bağdat Valisi Ahmed Paşa, Muhallefat, Tereke, Müsadere

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.