ÜSKÜDAR VE KAYSERİ’DE İŞLENEN GAYR-I AHLAKİ SUÇLAR / ILLEGAL CRIMES COMMITTED IN ÜSKÜDAR AND KAYSERİ

Seher YÜCETÜRK

Öz


  Üsküdar ve Kayseri 17.Yüzyıl’ın İlk Çeyreğinde farklı konumları, ekonomik ve kültürel yapıları ile yekdiğerinden farklı iki yerleşim yeri idi. Söz konusu zaman dilimi içerisinde Üsküdar payitahta komşu olması dolayısı ile merkezi konumda bulunmakta idi. Ayrıca Celali İsyanları sırasında göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı oluşturulan bekâr odalarının kültüre tesiri ve tüm bunlara ilaveten işret meclislerinin varlığı Üsküdar’ı gayr-ı ahlaki davalar yönünden olumsuz manada zenginleştirmiştir. Buna karşın Kayseri evvelki zamanda başkent olmuş bir yerleşim yeri iken bu zamanda merkezden uzak muhafazakâr yapısı ile dikkat çeken bir kültür merkezidir. Tüm bu özelliklerinden dolayı toplum hareketliliğinin nabzı tutulacak olursa Üsküdar mahkemesine oranla gözle görülür bir durağanlıktan bahsedilebilir. Özellikle zina, fuhuş ve tecavüz gibi davalarda Kayseri mahkemesine yansıyan davalar sınırlıdır. Bu konuda davaların mahkemeye yansımamasındaki etken Leslie Peırce’nin bahsettiği gibi “mahkeme öncesi mahkeme” tarafından çözüme kavuşturulmuş olma ihtimalidir. Bir başka ihtimal muhafazakâr toplum yapısında kadınların rahat hareket edememeleri veya mahkemeye ulaşmadaki engeller gibi birçok engelin varlığı düşünülebilir. Söz konusu zaman dilimi içerisinde Üsküdar ve Kayseri mahkemelerine yansıyan davalar üzerinden toplumun nabzı tutulmaya çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Kadın, Sicil, Mahkeme, Üsküdar, Kayseri, Gayr-ı Ahlaki Davalar, Mahalle, Mahalle Kültürü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.