GREKLERİN ÖTEKİSİ: İSKİTLER THE SCYTHIANS: / THE OTHER OF THE GREEKS

Fatih Mehmet BERK

Öz


Tarih yazımında Greklerin kendine özgü bir yeri vardır. Hatta bir kısım tarihçi tarafından Grekler “tarihin mucidi”, Grek tarihçi Heredotos ise “tarihin babası”  olarak tanımlanır. Grekler özellikle Pers-Yunan savaşlarından sonra kazanmış oldukları öz güvenle Grekçe konuşmayan toplumları “barbar” olarak tanımlayarak muhtemelen tarihteki ilk “ötekileştirme” hareketini tarih yazımında başlatmışlardır. İskitler ise MÖ 8. yüzyıl ile 4. yüzyıla uzanan geçmişi ile Türk tarihinin kadim toplumlarından birisidir. Grek tarih yazımının başladığı dönemde İskitler Greklerin komşusu durumundadır. Bu yakınlıktan  dolayı gelişen ilişkiler sonucu İskit tarihi hakkında Pers ve Çin kaynaklarına ilave olarak pek çok Grek yazar ve tarihçi İskit toplumu hakkında detaylı bilgi vermiştir. Çalışmamızda tarih yazımında “objektif” olamama durumundan hareketle “barbar ve öteki” kavramları bağlamında Grek tarih yazımı analiz edilmiş ve sonrasında Grek yazar ve tarihçilerin eserlerinde geçen “ötekileştirilmiş” İskitlerin portresi çizilmiştir. Çalışmamız Grek tarih yazımında İlk Çağ Tarihi’nin ötekileştirilmiş toplumunun sadece Persler olmadığını, İskitlerin de en az Persler  kadar ötekileştirildiğini gözler önüne sermektedir.

 


Anahtar Kelimeler


Grek, Öteki, İskitler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.