AFGANİSTAN ÖZBEK EDEBİYATINDA ÖNEMLİ BİR ŞAİR: M. ÂLİM KÛHKEN / AN IMPORTANT POET İN AFGHAN LİTERATURE: M. ÂLİM KÛHKEN

Oktay NAR, Noorullah SAİFİ

Öz


Afganistan çeşitli Türk boylarını bünyesinde barındıran bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayan halklar arasında Türkmen, Özbek, Kırgız, Kazak gibi Türk boyları bulunmaktadır ve bölgede yaşayan insanlar dil, kültür, edebiyat açısından önemli edebî eserler vermektedir. Afganistan Özbekleri’nin yeni edebiyatında aruz vezniyle şiir yazmakta olan şairlerimizden biri de Muhammed Âlim Kûhken’dir. M. Âlim Kûhken diğer muasır Özbek şairleri gibi Özbek ve Fars dilinde şiir yazan Kuzey Afganistan, diğer bir tabirle, Güney Türkistan‘da yaşayan Özbek halkının tanınmış usta şairlerden biridir. Yıllarca gazetecilikle uğraşan M. Âlim Kûhken’in birkaç eseri ülkenin farklı yayınevlerinde basılmıştır. Çalışmamızda Türkiye’de pek bilinmeyen Kûhken’in hayatını ve eserlerini tanıtmaya, şiirlerinden örnekler vermeye çalıştık.


Anahtar Kelimeler


Afganistan Özbek Edebiyatı, Özbek Şairleri, M. Âlim Kûhken

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.