OGUZ KAGAN DESTANI’NA GÖRE HİNDİSTAN’IN KUZEYİ / NORTH OF INDIA ACCORDING TO THE OGUZ KAGAN EPIC

Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Ayşe GÜL FİDAN

Öz


Bilindiği üzere Hindistan kıtası dünyanın en eski topraklarından birisidir ve burada tarih boyunca çok çeşitli halklar barınmıştır. Hindistan zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bulunması itibarıyla Türklerin de dikkatini çekmiştir. Bilhassa bu toprakların kuzey tarafları Türkler açısından cazibe merkezi merkezi olmuş, buna binaen de değişik Türk sülaleleri bu memlekette uzun yıllar hâkimiyet sürmüştür. Durum böyle olunca ta Hunlar çağından beri Hindistan kıtasında Türk izlerine rastlamaktayız. Ak Hun-Avar, Kök Türk, Gazneli, Delhi Türk Sultanları, Harezmşahlı, Temürlü ve Baburlü gibi hanedanlar bu topraklarda söz sahibi oldular. İşte bu Türk iktidarlarının izleri bir şekilde Oguz Kagan Destanı’nda yer bulmuş ve meşhur Oguz ile çocukları kanalıyla Türkler destani çağlardan itibaren burasıyla ilgilenmiştir.

 

      


Anahtar Kelimeler


Türkler, Oguz Kagan Destanı, Hindistan, Gur, Garcistan, Gazne, Kabil

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.