Ahmet Bedevî Kuran/Jön Türklüğün Tarihçisi

Ali BİRİNCİ

Özet


II. Meşrutiyet dönemi Jön Türklüğü’nün bir mensubu olan Ahmet Bedevî, siyasi
kimliğinin yanında ve özellikle yaşadığı dönemin tarihini, sağlam bir metot ile kaleme
alan “biyografi” yazarı olarak anılmaktadır. İttihat ve Terakki’ye muhalif olması,
O’nun eserlerinin önemini artırmaktadır. Bu çalışma O’nun hayatı, faaliyetleri ve
eserleri üzerine yapılmış bir biyografik araştırmadır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.