GENERAL NİKOLAY NİKOLAYEVİÇ YUDENİÇ HAKKINDA BİYOGRAFİK BİR DEĞERLENDİRME / A BIOGRAPHICAL REVIEW ABOUT GENERAL NIKOLAY NIKOLAYEVIC YUDENIC

Ahmet KÖKSAL, Atilla Ekrem YAVUZ

Öz


Nikolay Nikolayeviç Yudeniç 1862 yılında dünyaya geldi. Askeri eğitiminin ardından çeşitli kurmay ve cephe görevlerinde bulundu. Onu kariyerinde ön plana çıkaran görevlerden biri Rus-Japon Savaşı oldu. I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önce Kafkasya Askeri Bölgesi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Aralık 1914’te Türk III. Ordunun mağlubiyeti ile sonuçlanan Sarıkamış Harekâtı'nda önemli etkisi oldu. Yudeniç 1916 yılı sonundan Şubat 1917’ye dek süren Erzurum harekâtında taarruz planını hazırladı. Önce Erzurum’un Ruslar tarafından alınmasında daha sonra da Trabzon harekâtında askeri yeteneklerini sergiledi. Bu tarihler itibariyle Çarlık Rusya’sında kahraman bir asker olarak ünü ve saygınlığı arttı. Yudeniç açısından hayatında yeni bir devreyi başlatan hadise Şubat Devrimi oldu. Bu süreçte Kafkas Cephesi komutanlığına atanan Yudeniç orduyu Türklere karşı taarruzlara devam ettirdi. Ancak devrimin getirdiği atmosfer içerisinde ordudaki problemler birliklerin durdurulması ve geri çekilmesini doğurdu. Çok geçmeden Geçici Hükümetin taarruzu sürdürme emrini yerine getirmeyi kabul etmediği için cephe komutanlığından alındı. Yudeniç 1918 yılının Kasım ayında Finlandiya'ya geçerek burada Bolşeviklere karşı mücadeleye katıldı. Yudeniç'e Rusya'nın kuzey batısındaki Bolşevik karşıtı harekete liderlik etme görevi verildi. Liderliğindeki askeri birlikler 1919 yılının Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında iki defa Petrograd'a ilerledi. Ancak Bolşeviklerin sıkı direnişi ve ardından karşı taarruzu Yudeniç ordularının yenilgisiyle sonuçlandı. Ocak 1920’ye gelindiğinde Yudeniç, Kuzey-Batı Ordusunun dağıldığını duyurdu. Fransa'da Nice şehrine yerleşen Yudeniç, 5 Ekim 1933'te Cannes'da öldü.

Anahtar Kelimeler


Yudeniç, Rusya, Kafkas Ordusu, Beyaz Ordu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.