Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak

Mikâil BAYRAM

Özet


Türkiye Selçukluları siyasi tarihi kültür medeniyeti hakkında bugüne kadar
yapılmış olan çalışmalarda çok önemli eserler ve belgeler ortaya çıkarılmış ve
yayınlanmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen Türkiye Selçukluları devrinin bir çok
siyasî ve kültürel meseleri hâlâ yeterince aydınlanmış değildir. Türkiyemizde el-yazması
eser ihtiva eden pek çok kütüphanelerin sağlam kataloğları yapılmadığından bu devre
ait birçok eserler günyüzüne çıkarılmamıştır. Ola ki bu kütüphanelerde Selçuklu devri
ve medeniyeti ile ilgili çok önemli eserler tarih ve bilgiler mevcuttur ve bunlar
keşfedilmeyi beklemektedir.
Burada Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu ve Suriye’deki siyasî olaylar ve
fikri hareketler hakkında önemli bilgiler içeren “Teşvikü’l-ervah ve’l- Kulub” adlı eser
tanıtılacak ve Selçuklu devri tarih ve kültürü açısından önemi dile getirilecektir. Eserin
yazarı XIV. Asır başlarında Behisni ve Kahta’da kadılık yapmış, İbnü’s- Serraç diye
tanınan Muhammed bin Ali bin Abdurrahman ed- Dimişkî er- Rufaî tarafından kaleme
alınmıştır. Eser Selçuklu tarihi açısından büyük öneme haiz olduğu halde bugüne kadar
meçhul kalmıştır. Burada eser ilk defa tanıtılmış olacaktır. Eserin bilinin tek nüshası
Amuca-zâde Hüseyin Paşa ( Süleymaniye) Ktp. Nu: 272’de kayıtlıdır. Çok fersûde bir
durumdadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.