Ârif ve II. Murâd Döneminde Yazılmış Bir Hamse

Semra TUNÇ

Özet


Eserlerinin yazılış tarihinden, on dördüncü yüzyılın sonları ile on beşinci yüzyılın
ilk yarısında yaşadığı anlaşılan Ârif (ö.1438’den sonra)in hayatı hakkında kaynaklarda
bilgi yoktur. II. Murad döneminde(1421-51) kaleme aldığı dinî, ahlâkî ve tasavvufî
nasihat-name türünde Mürşidü’l-‘Ubbâd; dinî ve tasavvufî Nüsha-ı ‘Âlem; Mevlidü’n-
Nebî, Mi‘râcü’n-Nebî ve Vefâtü’n-Nebî isimli, tamamen telifî eserleri bir hamse
niteliğindedir. Bu sebeple, Ârif ve eserlerinin tespiti Türk Edebiyatı tarihi bakımından
önemlidir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.