Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar

Şerife AKPINAR

Özet


İlkçağlardan beri insanoğlunun ilgisini çeken astroloji, XVI. yy. şairlerinden
Lâmi‘î Çelebi’nin Vâmık u Azrâ adlı mesnevîsinde de önemli bir yer tutmuştur.
Bu makalede Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ mesnevîsinde yer alan astrolojik unsurlar
tespit edilmeye çalışılmış ve yıldızlara bakarak karar kılınan “ uğurlu saatte” yapılan
nikâh, düğün ve doğum gibi hadiseler, eserden seçilen örnek beyitlerle gösterilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.