EMRE KÖYÜ CARULLAH BİN SÜLEYMAN CAMİİ KALEMİŞLERİ / EMRE VILLAGE CARULLAH BIN SULEIMAN MOSQUE PAINTED DECORATION

Arkın ONGAN, Ayşe Zehra SAYIN, Ali Fuat BAYSAL

Öz


Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Emre köyünde bulunan Cârullah bin Süleyman Cami, mimari özelliklerinin yanı sıra tezyinatı itibarıyla da başlı başına ayrı bir değere sahiptir. Anadolu’da benzer örnekleri bulunan duvar resimleri ile donatılmış olan cami, XIX. yüzyılın başlarında Şeyhzâde Abdurrahman Efendi tarafından tezyîn edilmiştir. Yanında bulunan hamam kalıntıları ve çeşmesiyle birlikte bir külliyenin parçası olan cami, süslemelerinin sıra dışı olması itibariyle ilgi odağıdır. Süsleme kitabesinde ismi zikredilen Şeyhzâde Abdurrahman Efendi tarafından cami yoğun şekilde  tezyîn edilmesi yapının nadir örnekler arasında olmasını sağlar. Bu çalışma ile halk arasında “resimli cami” olarak da anılan Cârullah Bin Süleyman Camii’nin, süslemeleri analiz edilmiş, resim ile dinî mimarinin birbiri ile çelişmeden bir araya getirildiği incelemiştir. Ayrıca duvar resimlerinin sembolik ifadeler taşıma ihtimali göz önüne alınarak, betimlenen öğeler sembolizm açısından değerlendirilmiştir. Çalışmamızın birinci kısmında Cârullah Bin Süleyman Cami, bânîsi ve kalemkârı hakkında kısaca bilgi verilmekte, ikinci kısmında caminin tezyinatı incelenmekte, üçüncü kısımda ise tezyinatın sembolik ifadeleri üzerinde durulmaktadır. Son kısmında ise caminin tezyinatı hakkında değerlendirmeler yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler


Cârullah Bin Süleyman Cami, Duvar Resmi, Şeyhzâde Abdurrahman Efendi, Resimli Cami, Emre Köyü Cami

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.