Samet Ağaoğlu’nun Hatıraları

Ertan ÖRGEN

Özet


Samet Ağaoğlu, edebiyat ve siyaset dünyamızın Cumhuriyet’ten 1960 İhtilâline
kadar önemli bir dönemine tanıklık etmiş bir yazarımızdır. Babası Ahmet Ağaoğlu
dolayısıyla İttihat ve Terakki, Serbest Cumhuriyet Fırkası döneminin önde gelen
şahsiyetlerini, kendisinin de aktif siyasette bulunması sebebiyle saflarında yer aldığı
Demokrat Parti’nin yeni yüzlerini tanıma imkânını yakalamıştır. Bu dönem ve
şahsiyetleri anlatan üçü siyasî, üçü edebî olmak üzere altı tane hatıra kitabı kaleme
almıştır. Özellikle ‘hatıra-portre’ niteliğindeki eserlerinde, hatıranın temel kriteri olan
samimiyeti ve gerçeğe uygunluğu yakalamaya çalışmıştır. Ayrıca bu eserlerinde yakın
dönem Türk kültür ve siyasetine damgasını vuran kişileri ve olayları çok iyi gözlemler
halinde, edebî üslûbun seçkin anlatımıyla sunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.