Mürebbiyelik ve Türk Romanında Bazı Mürebbiye Tipleri

Dilek CERAN

Özet


Batılılaşma hareketlerine paralel olarak Türkiye’de Avrupalı mürebbiyeler
görülmeye başlar. Sayıları gittikçe artan bu mürebbiyelerin Türk sosyal hayatındaki
rolleri zamanla romana yansır. Bu incelemenin konusu olan Türk romanlarında görülen
tip düzeyindeki Batılı mürebbiyelerin en meşhurları Jozefino, Jozefin, Anjel, Courton ve
Şermin’dir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.