Kumuk Ağızlarının Yeni Bir Tasnifi

Osman UYANIK

Özet


Bu güne kadar Kumuk ağızları hakkında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalar sonucunda Kumuk ağızlarının üç gruptan oluştuğu kanaati yaygınlık
kazanmıştır. Son yıllarda konu ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Ölmesov ise Kumuk
ağızlarını beş gruba ayırmaktadır.
Yapılan bu tasnif çalışmalarına göre Kumuk yazı dilinin hangi ağza dayandığı
konusu ise kesinlik kazanmamıştır. Kimi araştırmacılar Hasavyurt, kimi araştırmacılar
Buynak ağzının yazı dilini oluşturduğunu belirtmektedir. Bunun sebebi önceki
tasniflerde ayrılan grupların farklılıklarının bariz olmamasıdır. Bu yüzden Kumuk
ağızlarının yeni bir tasnifine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bizim yaptığımız tasnife göre Kumuk ağızlarını Kuzey ve Güney olmak üzere iki
ana gruba ayırmak gerekmektedir. Kuzey grubu Buynak, Hasavyurt, Terski; Güney
grubu Kaytak ve Dağdibi alt gruplarından oluşmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.