Türk Dünyasında İnsan Asıllı Göl Efsaneleri

Aziz AYVA

Özet


Türk efsaneleri içerisinde göllerle ilgili olanlar oldukça önemli bir yer tutarlar.
Bunlardan bir grup da göllerin oluşumları üzerine anlatılanlardır. Bu makalemizde değişme
motifinden hareketle, Türk dünyasındaki “insan asıllı” göl efsaneleri ele alınacak, halk
anlatmalarının Türk dünyası kültür birliği üzerindeki etkisi gösterilecektir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.