Âşık Paşa

Kemal YAVUZ

Özet


Bu çalışmada 1272 yılında Kırşehir yöresindeki Arapkir’de doğan Aşık Paşa ele
alınmıştır. Baba İlyas‘ın oğlu Muhlis Paşa’nın oğludur. Aşık Paşa babasının vasiyeti
üzerine Şeyh Osman tarafından en iyi şekilde yetiştirilmiş, zahirî ve bâtinî ilimleri
öğrenmiştir. Devrinin önde gelen bilginlerindendir. 3 Kasım 1332 tarihinde vefat etmiş
olup, türbesi Kırşehir’dedir.
Türk diline çok büyük önem verir ve devlet için dilin önemini eserlerinde
vurgular. Onun en büyük eseri 10613 beyitten meydana gelen Gârib-name’dir. Fâkrname,
Vasf-ı Hâl, Hikâye ve Kimya Risalesi gibi eserlerinin yanında bazı küçük çapta
eserleri de vardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.