Mihmân-nâme-i Buhârâ ve Şiban Han’ın Bilinmeyen Üç Şiiri

Yakup KARASOY

Özet


Rûzbihân b. Fazlillâh el-Huncî el-İsfahânî’nin Mihmân-nâme-i Buhârâ adlı
eseri, Şiban Han’ın 1508-1509 yıllarında başından geçen olayları anlatmaktadır.
Eserde Özbek tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler bulunmakta, birçok Farsça manzume ve
beytin yanı sıra Şiban Han’a ait bir kaside ve iki de gazel yer almaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.