İstanbul’un Fethinden Sonra Ayasofya’nın Camiye Çevrilişi

Said ÖZTÜRK

Özet


Müslümanların İstanbul’u fetih arzuları çok erken tarihlerde başlamıştır. Bazı
kaynaklar, Emevîlerle Abbasîlerin H.34/655-H.169/785 tarihleri arasında İstanbul’a
beş sefer düzenlediklerini, Osmanlıların ise, İstanbul’u yedi kere muhasara ettikten
sonra fethettiklerini yazmaktadırlar. Fatih şehri fethettikten sonra doğruca Ayasofya’ya
gitmiş ve burasını camiye çevirmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.