Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti

Ramazan TOSUN

Özet


Osmanlı Devleti’ni parçalama projeleri çerçevesinde sunî olarak ortaya
çıkarılan Ermeni Meselesi Şark Meselesi’nin unsurlarından bir tanesidir. Bu sunî
meselenin ortaya çıkmasında ve Ermeni teröründe Ermeni Komiteleri kadar İngiltere,
Rusya, Fransa ve Amerika gibi devletler birinci derecede rol oynamışlardır. Dolayısıyla
Ermeni teröründen sorumludurlar. Ermeni Meselesi’nin ortaya çıkmasında Ermeni
Kilisesi ve okulları da rol almışlardır.
Yukarda sayılan unsurlar tarafından isyana hazır hale getirilen Ermeniler,
devamlı silâhlanarak Devletimizin ve milletimizin zor anlarında harekete geçmişlerdir.
Bir önceki isyan bir sonrakinin şartlarını hazırlamıştır. Bu isyanlarda, masum Türkler
Ermeni komitecileri tarafından katledildiği halde dünya kamuoyuna olaylar tersyüz
edilerek aktarılmış ve böylece hem devletimiz, hem milletimiz mahkum edilmeye
çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.