16.Yüzyıl Divan Şiirinde “Şiir, Söz ve Şair”le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve Terkipler

Yavuz BAYRAM

Özet


Bu yazıda, öncelikle, 16.yüzyıl divan şairlerine ait on bir Türkçe divanda geçen ve
şiirle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kelimeler tespit edilmiştir. Böylece “şiir,
söz ve şair”le ilgili, altmış civarında kelimeden oluşan, üç temel poetik anlam alanı elde
edilmiştir. Bu anlam alanları, divan şairlerinin şiir dünyalarıyla ilgili çalışmalar için
oldukça önemli işlevlere sahiptirler. Çünkü sözü geçen anlam alanlarında yer alan
kelimeler, divan şairlerinin şiirle ilgili görüşlerinin özeti niteliğindedirler.
Yazıda daha sonra, bu poetik kelimeler üzerine kurulmuş olan terkipler ele alınmıştır.
Teşbih, tenasüp, teşhis, telmih ve istiâreyle yakından ilgili olan bu terkipler, divan şairlerinin
şiirle ilgili benzetmeler dünyasını ortaya koymakta ve onların poetikalarını
yansıtmaktadırlar.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.