Mehmet Eröz’de Türklerde Totemizm İzleri

Mustafa TALAS

Özet


Mehmet Eröz, Türk kültürünü çok farklı yönleriyle araştırıp kendinden sonra gelen
sosyologların hizmetine sunmuştur.
Türklerde totemizm izleri meselesi, kültür ve toplum tarihindeki konulardan farklı
biri olarak dikkat çekmiştir. Totemizm, sosyoloji ve sosyal antropolojide insanlığın klan
devrinden kalma birtakım anlayışlarına verilen addır. Bu anlamda, Eröz, Türklerin de
eski yaşayışlarının bir uzantısı olarak totemik anlam taşıyan anlayışlarının var olduğunu
öne sürmektedir. Kurt, at, koyun(özellikle koç), güvercin gibi hayvanlar bu anlayışların
sembolik örnekleridirler.
Özellikle Alevî-Bektaşî kültüründeki tavşan eti yememe ve onu uğursuz sayma
adetinin bu dönemden kalma totemik iz taşıdığı konusu, Türklerdeki totemik iz taşıyan
unsurlar arasında öne çıkmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.