Şemseddin-i Sivasî ve Mir’âtü’l- Ahlâk Adlı Mesnevîsi

Birgül TOKER

Özet


Onaltıncı yüzyılda yaşayan Şemseddin-i Sivasî, manzum ve mensur otuzdan
fazla eser vermiştir. Kütüphanelerde mevcut bulunan on bir manzum eserinden dokuzu
mesnevî şeklindedir. En hacimli mesnevîlerinden biri de 4520 beyitlik Mir’âtül-
Ahlâk’tır. Bu makalede Şemseddin-i Sivasî’nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti
hakkında bilgi verildikten sonra Mir’âtü’l-Ahlâk çeşitli yönleriyle tanıtılmıştır.
Makalemizin sonunda Şemseddin-i Sivasî’nin ve Mir’âtü’l-Ahlâk’ın Türk edebiyat tarihi
içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.