Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlânâ” Manzumesi

Emine YENİTERZİ

Özet


Kemal Edip Kürkçüoğlu (1902-1977); lise ve fakültelerde tarih, edebiyat ve tasavvuf dersleri
vermiş, idarî görevlerde bulunmuş; dinî, tarihî ve edebî konularda on beş kitabõ yayõmlanan bir
ilim adamõ ve şairdir. Bugüne kadar az sayõda şiiri yayõmlanmõştõr. Bu makalede
Kürkçüoğlunun Mevlânâ için yazdõğõ iki manzumesinin metni verilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.