Konya’nın Geleneksel Eğlence Kültürü

Vedat ÇAKIR

Özet


Kuruluşu tarih öncesi çağlara dayanan Konya’nın yaşayan kültürü şüphesiz geçmişin izlerini
taşımaktadır. Konya’nın bugün yaşayan kültürünün iki temel ayırt edici özelliği bulunmaktadır.
Bunlardan biri, Konya ile özdeşleşmiş muhafazakârlık, diğeri de, bu muhafazakârlıkla oldukça
önemli zıtlıklar içeren eğlence hayatıdır. Modern kültür geleneksel kültür etkileşiminde
geleneksel kültürün en önemli taşıyıcısı olan eğlence kültürünün örneklerinin bir bir kaybolduğu
ya da kaybolmaya yüz tuttuğu da bir gerçektir. Konya’nın geleneksel eğlence kültürü
incelenirken Konya üzerine yazılmış sınırlı sayıdaki kaynaklar derlenmiş, gazetelerde yayınlanan
yazılardan, konferanslarda sunulan tebliğlerden yararlanılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.