Ahmed-i Dâî’nin vasiyyet-i Nûşirevân Adlı Mesnevisi

Emine YENİTERZİ

Özet


Ahmed-i Dâ’î’nin “Vasiyyet-i Nûsirevân-ı Âdil Be-Püseres Hürmüz-i Tâcdâr” adlı mesnevisi;
Türk edebiyatındaki ahlâkî mesneviler arasında ilk örneklerden olması dolayısıyla önemlidir.
Cinaslı kafiyelerle kaleme alınan mesnevi, Ahmed-i Dâ’î’nin dili kullanmaktaki hâkimiyetini
ve sairlik gücünü gösterir. Bu makalede eserin metni, muhtevası hakkında bilgi, mesnevideki
ayet, hadis ve atasözleri, kafiyelerdeki cinaslar ve eski Anadolu Türkçesine ait kelimelerin
sözlügü verilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.