Kırım Tatarcasında "Dep" Yapısı ve İşlevleri

Zühal YÜKSEL

Özet


Sentaks özelliği dolayısıyla özel bir kullanıma sahip olan de- fiilinin Eski Türkçe dönemlerinden
beri, kalıplaşarak farklı işlevleri yüklenmesi, sık karşılaşılan durumlardandır. Türkiye
Türkçesinde -e zarf-fiil ekini alarak "diye" şeklinde teşekkül eden yapı, Kırım Türkçesinde -p
zarf-fiil eki ile “dep”, zaman zaman da “diye” şeklinde kullanılır. “dep” diğer Türk lehçelerinde
olduğu gibi, Kırım Türkçesinde de kendi manasını koruyarak birleşik cümle yapmasının yanında,
kalıplaşarak ve başka yardımcı kelimeler vasıtasıyla, cümlede zarf veya bağlaç gibi
çeşitli görevleri üstlenir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.