Kemal Ümmî Dîvânı'nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri

Bilal AKTAN

Özet


Gerek Türkiye’de gerek dünyanın çeşitli kütüphanelerinde Kemal Ümmî Divanı’na ait
elliden fazla yazma bulunmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı ya tarihsiz, ya başı
sonu eksik ya da bunlar daha sonraki devirlerde istinsah edilmişlerdir. Bunlara ek olarak
belirlemiş olduğumuz yeni bir yazma ise Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Zeytinoğlu Halk
Kütüphanesi’nde 1089 numarada Makâlât adı ile kayıtlı bulunmaktadır. Bu, isitinsah tarihi
en eski olan üçüncü yazma durumundadır. Ses ve şekil bilgisi yönüyle çok önemli bir
değişikliğe uğramamıştır; Eski Anadolu Türkçesini çok iyi temsil etmektedir.
Türkçesine ait kelimelerin sözlüğü verilmektedir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.