Ahmed-i Dâî'nin Farsça Öğretmek Amacıyla Yazdığı Bir Eser: Müfredât

Abdülbaki ÇETİN

Özet


Müfredât, Ahmed-i Dâî’nin Farsça’yı doğru öğretmek amacıyla yazdığı mensur bir eserdir.
Bu eser, dört bölümden oluşur: 1. Bölüm: İsimler, 2. Bölüm: Fiiller, 3. Bölüm: Şekil bilgisi
(morfoloji), 4. Bölüm: Edatlar. Birinci bölüm, Farsça isimlerin Türkçe karşılıklarını veren
konu tasnifli bir sözlüktür. İkinci bölüm Farsça fiillerin Türkçe karşılıkları veren alfabetik
bir sözlüktür. Bu iki bölümde Farsça kelimelerin Türkçe karşılıkları satır altlarında
verilmiştir. Üçüncü bölümde Farsça’nın morfolojisi (şekil bilgisi), dördüncü bölüm
ise Farsça edatlar ele alınmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.