Sâlim'in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî'nin Rind ü Zâhid'i ile Mukayesesi

Nurgül SUCU

Özet


Sâlim’in 1804 yılında kaleme aldığı Muhâvere-i Rind ü Zâhid, Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid adlı
Farsça mensur eserinin Türkçe tercümesidir. Bu makalede Muhâvere-i Rind ü Zâhid ile Farsça
tenkitli metni mukayese edilmiş ve eserin aslına ne derece bağlı bir tercüme olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla, önce Rind ü Zâhid ve Muhâvere-i Rind ü Zâhid kısaca tanıtılmış,
sonra iki eser arasındaki benzerlikler ve farklılıklar örneklerle izah edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.