On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri

Semra TUNÇ

Özet


Klâsik Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmalar, edebiyat tarihine katkı sağlamak yanında,
Türk edebiyatının bu sahasına ait ürünlerin günümüzde anlaşılmasını da sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca bu çalışmalar, dönemin sosyal hayatını, düşünce ve sanat dünyasını, zevklerini
göstermesi açısından da önemlidir.
Bu amaçlarla hazırladığımız makalede; kaynaklarda adı geçmesine rağmen günümüzde
tanınmayan on altıncı yüzyıl şairi Mehmed Mânî Çelebi(ö. 1599)’nin hayatı, edebî kişiliği
tanıtılarak, tezkirelerden ve mecmualardan tespit ettiğimiz şiirleri verilmektedir. Böylece Türk
edebiyatının bugün bilinmeyen bir şahsiyeti daha gün ışığına çıkarılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.