Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Şekil Özellikleri

Mehmet YASTI

Özet


Kalıplaşmış dil ürünlerinden olan deyimler, içinde kullanılan birçok yapı yönünden dikkat
çekmektedir. Bu ilgi çekici yapılardan biri de ikilemelerdir. İkilemelerin tarihinin tespit edilebilmesi
açısından deyimler önemli dil malzemeleridir. Bugün yazı dilinde kullanılmayan birçok
ikileme deyimlerde görülmektedir. Bu çalışmada, deyimlerdeki ikilemelerde kullanılan sözcükler
ses ve şekil bilgisi yönünden incelenmiş, onların deyimler içindeki konumları, istitastik
bilgi olarak verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.