16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi

H.Gamze DEMİREL

Özet


Bu mesnevide “Gül ile Bülbül” arasında geçen aşk, tasavvufî açıdan ele alınmaktadır. Mesnevideki
kahramanların her biri tabiat unsurları arasından seçilmiştir. Gül ile onun etrafında
şekillenen aşklar ve bu aşkların hangi boyutlarda (yüceltici, aşağılatıcı gibi) yaşandığının
gözler önüne serildiği hikayede Gül, benlik kaygısının ön plana çıktığı bir kişiliği temsil etmektedir.
Bülbül’ün Gül’e olan aşkı ile bunun neticesindeki ruh haleti ise olayların esas yönünü
belirler.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.