Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması

Mehmet TEMEL

Özet


Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele’nin ve devrimlerin Çin’de ilgi uyandırması nedeniyle
bu ülkede Atatürk ve Türkiye ile ilgili birçok kitap yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile
Çin arasında ilk kez 1934 yılında Dostluk Antlaşması imzalanmış, bu antlaşmanın ardından
iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler gelişmiştir. İki ülke ilişkileri, Osmanlı
Padişahı II. Abdülhamit’in bu ülkeye nasihat heyetleri göndermesiyle başlamışsa da Cumhuriyet
dönemine kadar resmi bir anlaşma imzalanamamıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.