Ismarla- Fiili Üzerine

Kazım KÖKTEKİN

Özet


Türkçe tarih boyunca dinî, siyasî, ticarî ve coğrafî sebeplerle başka dillerden ödünçleme yapmış,
aynı zamanda başka dillere de ödünç kelime vermiştir. Türkçe ister batı dillerinden isterse
doğu dillerinden yaptığı ödünçlemeleri olduğu gibi alıp kullanıma sokmamış, onları mümkün
olduğu kadar kendi ses yapısına uydurmuştur. Türkçenin kendi ses yapısına uydurup, kullanmağa
başladığı kelimelerden biri de ısmarlamak fiilidir. Bu makalede ısmarlamak fiilinin
Türkçeleşme süreci ve Türkçenin tarihsel dönemleri dikkate alınarak geçirdiği aşamalar dikkate
sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.