Ta’lîm-i Lisân-ı Rumî ve Dil Ögretim Yöntemi

Gökhan ÖLKER

Özet


Göktürklere kadar uzanan Türk - Rum münasebeti bazı dönemlerde artarak günümüze
kadar devam etmiştir. Ta’lîm-i Lisân-ı Rumî Osmanlı Devleti döneminde iki dilli
olarak yazılan bir Rumca öğretim kitabıdır.
Biz bu çalışmamızda Ta’lîm-i Lisân-ı Rumî’den hareketle hem 19. yüzyıldaki Türk-Rum ilişkisini
hem de Osmanlı Devleti tarafından Rumlara verilen eğitim serbestliğini ortaya koymaya
çalışacak ve eseri değerlendireceğiz. Ayrıca kitaba hâkim olan yabancı dil öğretim yöntemini
tespit edecek ve bu yöntem hakkında bilgi vereceğiz


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.