XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı

Saadet KARAKÖSE

Özet


Üslup, insana has olan her türlü davranış biçimidir. Edebiyatımızda söyleyiş üslubu,
genelden farklı olma veya düşünce ve ifadede kendine özgülük sergileyebilmektir. XVIII. yy
şairi Nedim, açık ve rahat söyleyişiyle kendine özgü, “Nedimâne üslup” adı verilen bir ekol
oluşturmuştur. Edebiyatta yeni tarz arayışı XVII.yy’da da şairlerin ne büyük endişesi
olmuştur. Bu yüzyılda Çelebizade Mâhir, Nedim üslubuna yakın bir üslupla Nedim’in
habercisi konumundadır. Türkçe’yi güzel kullanma, samimiyet, açıklık, orijinallik
göze çarpar Mâhir Divanında. Divan, farklı üslup arayışının seyri açısından dikkate
değer bir eser niteliği taşımaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.