Vâiz-i Kazvînî ve Türkçe Siirleri

İsrafil BABACAN

Özet


Tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılan Türk şiirinin en münbit olduğu sahalardan biri
de İran’dır. Bu sahada Türkçe ürünler çok eski bir geçmişe dayanmasına rağmen, en köklü
eserlerini on altıncı asırda Safevîlerin İran’da yeni bir Türk devleti kurmasıyla verir. Çünkü
bu devletin kurucusu Şâh İsmâil, şiirlerini Türkçe yazıp, Türkçeyi mezhebî propaganda aracı
ve saray dili olarak kullanmıştır. Şâh İsmâil’den sonra Türkçe’ye bu derece önem verilmese de,
söz konusu sahada birçok Türkçe yazan şâir yetişmiştir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan
biri, az sayıda ancak etkili Türkçe şiiriyle kendisinden söz ettiren Vâiz-i Kazvînî’dir.
Farsça şiirleriyle, İran sahası Sebk-i Hindî şiirinin son büyük temsilcilerinden sayılan bu şâir,
aynı üslûbu Türkçe şiirlerine de yansıtmıştır. Bu sebepten onun şiirleri, Osmanlı sahası Sebk-i
Hindî araştırmaları için de önemli bir kaynaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.