Selçuklulardan Cumhuriyet’e Kumluca (Antalya) Bölgesi

Muhammet GÜÇLÜ

Özet


XIII. yüzyılın başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Antalya’nn
fethinden sonra, bölgenin ilk mülki amir ve komutanı olan Mübarizeddin Ertokuş tarafından
Likya’nın doğu kısmına Oğuzların Üç-ok koluna mensup İğdir boyu yerleştirilmiş olmalıdır.
Bundan sonra Antalya’nın batı bölgesine İğdir denmeye başlanmıştır. Bu bölge Selçuklu, Beylikler
ve Osmanlı devleti döneminde kaynaklarda İgdir, İğdir eli/ili, İğdir nahiyesi/kazası adı
ile anıldı. XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı kaynaklarında bölgenin adı “İğdir maa
Kardıç” olarak geçmeye başladı. İğdir bölgesi 1864 Vilayet İdaresi kanununun çıkarılışına
kadar Antalya kazasına bağlı idi. Bu düzenlemeden sonra İğdir kazasına bağlı köyler önce
Elmalı kazasına sonra Antalya kazasına bağlandı. XX. Yüzyılın başlarında İğdir maa Kardıç
nahiyesi Kemer ve Kumluca adlarında iki nahiyeye ayrılmıştır. İğdir bölgesinin batı tarafında
Kumluca nahiyesi, doğu tarafında ise Kemer nahiyesi kurulmuştur.
Finike kazasına bağlı olan Kumluca nahiyesinin merkezini oluşturan Sarıkavak köyü, XIX.
yüzyılın başlarında kurulmuş olmalıdır. Kumluca ve Sarıkavak adları XV. yüzyıldan itibaren
yer, mevki adı olarak Osmanlı belgelerinde kendini göstermektedir. Sarıkavak köyü sakinlerinin
değirmencilik ve fırıncılık alanlarında mahir oldukları bilinir. Kumluca nahiyesinde genel
olarak kereste ticareti, arıcılık, meyvecilik, demircilik, ağaç işleri ve hayvancılık yaygın olarak
yapılmaktadır. Kumluca bölgesinde üretilen ürünler yurt içi ve dışına Finike limanı vasıtasıyla
gönderiliyordu. 1Nisan 1958 tarihi itibariyle Finike kazasından ayrılan Kumluca nahiyesi,
Gödene/Altınyaka nahiyesi ile beraber Sarıkavak merkez olmak üzere 21 köyü ihtiva eden
Kumluca kazası olmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.