Kitâbü'l-Müntahâb Fi't-Tıbb'daki Türkçe Organ Adları

Meriç GÜVEN

Özet


Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp eserlerinden Kitâbu’l Müntahab fi’t-Tıbb, Türkçe organ
adları bakımından oldukça zengin içeriğe sahiptir. Eserde, eski dönemlerde kullanılan Türkçe
organ adlarının yanı sıra, bilgin- hekim Abdulvehhâb bin Yusuf tarafından türetilen ya da
onun vasıtasıyla dile kazandırılan çok sayıda Türkçe organ adına da rastlanır. Bir çoğu benzetme
ve aktarma yoluyla meydana getirilen bu adlar, kendi dönemindeki eserlerin terminolojisi
üzerinde olduğu kadar kendisinden sonraki dönem eserlerinin terminolojisi üzerinde de
etkili olmuş özellikle günümüz Türk tıp dilinin biçimlenmesinde, gelişmesinde ve zenginleşmesinde
önemli katkılar sağlamıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.