XVII. Yüzyılda Gaziantep Şehrinde Ailenin Oluşumu (1650–1700)

İsmail KIVRIM

Özet


Toplumun temel kurumu olan aile, Gaziantep’te İslam hukuku ve şehrin örf ve adetlerine göre
oluşmuştur. Nişan evlenecek çiftlerin birbirlerini tanıma dönemidir. Nişanla ilgili tartışmalar
ve nişanın bozulmasından sonra taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar mahkemeye
yansımaktadır. Evlenecek çiftler nikâh akitlerini mahkemeden aldıkları evlenmelerinde bir sakınca
olmadığını belirten izinname ile mahalle imamına akdettirmektedirler. Ayrıca aileleri
evlenmelerine mani olan kızlar ile yaşları küçük olup velileri olmayan kızların nikâhlarının da
mahkemede akdedildiği görülmektedir. Nikâh akidi esnasında mihr miktarları tespit edilmekte
ve bir gelenek olarak tespit edilen miktar iki eşit parçaya mihr-i mu‘accel (peşin mihr) ve mihri
mü’eccel (ertelenmiş mihr) olarak ayrılmaktadır. Çok eşliliğin görülmesine rağmen tek eşlilik
daha yaygındır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.