Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire Örneği

İsmet ARIKOĞLU

Özet


Divan şiirinde bazı özel adlar sözün birden çok anlamının bir beyitte kullanımına dayalı tevriye
ve iham gibi sanatlara imkân verebilecek biçimde kullanılır. Bostan, Gülistan, Baharistan,
Keşşâf, Nigaristan gibi eser adları; Türk, Tatar, Acem, Habeş gibi kavim adları; Çin, Rum,
Mısır gibi ülke adları ve Aydın, Tire, Karesi, Karaman gibi şehir adları şiirlerde tevriyeli olarak
en çok kullanılan özel adlardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.