Eski Türk Edebiyatında Nevrûz ve Nevrûzla ilgili Unsurlara Genel Bir Bakış

Saadet KARAKÖSE

Özet


Nevrûz, “yenigün” anlamına gelip kuzey yarımkürede bahar başlangıcı olduğu için bahar
bayramı olarak kutlanır. Klâsik Edebîyatımızda pozitif yönüyle ele alınan nevrûz, klâsik
kültürün birçok unsurunun ifadesinde kullanılmıştır. Hemen bütün nazım şekilleriyle
nevrûziyyeler yazılmış ve muhteva olarak da müspet kavramları karşılayan anlamlar yüklenmiştir.
Bahar ve baharla ilgili olarak bayram, gül bülbül, gülşen, rüzgâr, bulut; ictimaî müessese
olarak, sultan, adalet, sancak, tuğ; bahtla ilgili olarak ışık, mutluluk, burç, talih gibi kavramların
ifadesinde ve musikiyle ilgili birçok şed makamın adı olarak kullanılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.