19. Yüzyılda Kangal Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair

Galip EKEN

Özet


Bu gün Sivas vilayetinin bir kazası olan Kangal, 19. yüzyıl ortalarında 40 hane civarında
Müslüman ve gayr-i Müslim bir nüfusu barındıran bir köydür. Ancak bu köyün etraftaki
diğer köylerle birlikte oluşturulan Kangal kazasının merkezi olduğu görülür.
Bu makalede Kangal köyü ile birlikte Kangal kazasına bağlı Müslim ve gayr-i Müslim hanelerin
yaşadığı 10 kadar köyün 1840’larda Temettuat ve Cizye defterlerinden faydalanılarak 19.
yüzyıldaki bir Anadolu Osmanlı kazasının ve ona bağlı köylerin demografik durumları ile
birlikte ekip diktikleri tarları, sahip oldukları hayvanları, ödedikleri vergilerini
ortaya koymaya çalıştık.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.