Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği

Nuran ÖZLÜK

Özet


Cumhuriyet Döneminde millî mimari konusuna dikkat ve hassasiyetle yaklaşmış olan Mimar
Şahabettin’in 1 Haziran 1927-15 Kanunuevvel 1927’de devrin belli başlı süreli yayınlarından
biri olan Millî Mecmua’da yayınlanmış “Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği” başlıklı yazı
dizisi, yerli sanatlarımızdan çini ve çiniciliğe dönemin aydın yaklaşımını bize sunması
bakımından önemlidir.
Çini işçiliğini başlangıcından itibaren ele alıp bu sanatı kendi içinde türlere ayırarak (kakma
çini işçiliği, düz çini işçiliği, kesme çini işçiliği) işleyen Mimar Şahabettin’in konu
ile ilgili son yazısı “Çini Nakkaşları” üzerinedir. Şahabettin, genel özellikleriyle birlikte
bu türlerin vasıflarını bünyesinde bulunduran tarihî eserlere hem örnekler vermiş hem de
görsel bakımdan makalelerini zenginleştirmiştir.
Bu çalışmamızda Mimar Şahabettin’in söz edilen yazıları Latin harflerine çevrilmiş,
günümüzde anlaşılması zor olabilecek kelime ve tamlamaların Türkçe karşılıları
parantezler içerisinde italik olarak gösterilerek o dönemin millî sanat anlayışını
(çini ve çiniciliği) tarihin tozlu sayfalarından günümüze taşımak ve bir döneme ışık
tutmak amaçlanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.