Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar)

Yusuf AYÖNÜ

Özet


VII. yüzyılda thema sisteminin kurulmasından sonra XI. yüzyılın ilk çeyreğine kadar eyaletlerden
gelen birlikler Bizans ordusunun asıl gücünü oluşturmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra
meydana gelen gelişmeler sonucunda thema kuvvetlerinin gücünün kırılmasının ardından
ücretli askerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. XI. Yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerler
ordunun aslî unsuru haline gelmiştir. Dönemin Bizans, Ermeni, Latin ve İslam kaynaklarındaki
bilgilere göre XI. yüzyılın ikinci yarısında Bizans ordusunda İngiliz, Frank,
Norman, Alman, Venedikli, Rus, Bulgar, Alan, Sırp, Gürcü, Ermeni, Peçenek, Kıpçak, Uz,
Türkopol ve Selçuklu Türkleri gibi çok çeşitli milletlerden ücretli askerler bulunmaktaydı Bu
makalede, Bizans imparatorluğunun siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kapsamlı ve hızlı bir
değişim geçirdiği XI-XII. yüzyıllarda imparatorluk ordusunda ücretli asker olarak görev yapan
Türk unsurların ne şekilde ve hangi şartlar altında Bizans hizmetine girdikleri, ordudaki
konumları ve faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.